Thứ Tư, 7 tháng 2, 2018

Nỗi niềm tất niên       Nỗi niềm tất niên

Tết đến xuân về nghĩ vẩn vơ
Ngày trôi như lớp lớp sương mờ
Điều không, mong mãi dưng thành chán
Cái có, để thừa bỗng hóa trơ
Chim hót trên cành trăm thứ giọng
Người ca trong mích vạn điều mơ
Lần theo bóng xế buồn thăm thẳm
Chờ ánh chớp giông lóe sáng bờ !     
Đăng nhận xét