Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2019

Đi Phòng thăm bạn


      Đi Phòng thăm bạn

Em rủ hôm nay đi xuống Phòng
Hỏi còn đủ sức nữa hay không
Đêm nằm đã tưởng chưa run gối
Sáng dạy như đà sắp vẹo hông
Vài thế  dưỡng sinh gân dựng dậy
Đôi ly bổ thận khí khai thông
Lên đường sờ mép râu chưa cạo
Thôi kệ ! xồm xoàm thế mới ngông !

                         4-4-2010        Trở lại Vân Tra

Sáng qua lần nữa đến Vân Tra
Náo nức như đang trở lại nhà
Lối cũ chủ nhân đà đứng đón
Sân quen mâm rượu đã nâng ra
Câu thơ ngày ấy còn lưu luyến 
Nỗi nhớ hôm nay mới đậm đà
Đã gặp nhau đây cùng cạn chén
Uống cho ngây ngất mối tình ta !

                            28-8-2010

Thứ Tư, 16 tháng 1, 2019

LÃNG DU

            LÃNG DU 

Lãng du là bệnh của tao nhân
Thiếu nữ đa mang có góp phần
Vừa đến Non Bồng chưa bén tiếng
Đã nghe Bến Hẹn sắp rời chân
Sài thành lắm chốn san không đủ
Hà Nội nhiều nơi sẻ có ngần
Hết vốn gặp người mang yếm thắm
Buồn trông như một áng phù vân


Ngày truyền thống ngành điện


  Ngày truyền thống ngành điện

Năm lăm năm trước thợ Nhà Đèn
Được Bác Hồ về thăm chửa quên
Nhà máy đã dành quyền tự chủ
Công nhân phải gắng sức vươn lên
Những lời căn dặn thành đường lối
Ánh điện đã đưa đến mọi miền
Đất nước sang trang ngành lớn mạnh
Mừng ngày truyền thống quyết tâm thêm

                            17-12-2009

Biểu tượng


         Biểu tượng

“Dân chủ nghìn lần” nói thấy đâu
Công quyền họ chọn biểu mình bầu
Người hiền tính trực cong queo loại
Khẩu phật tâm xà xí xố xâu
Quốc kế an sinh ngồi nghị gật
Chương trình mầu mỡ giữ chân thầu
Muôn dân ngán ngẫm người thay mặt
Xã tắc điêu linh tựa phổng chầu !

                     11-3-2011

Thứ Hai, 14 tháng 1, 2019

Trẻ em và Tết


      Trẻ em và Tết

Hoa đào đã đỏ khắp nơi nơi
Con trẻ tung tăng mắt sáng ngời
Lợn đất vừa mua tìm chỗ để
Tranh gà cất kỷ bỏ ra phơi
Pháo hoa bắn lắm tha hồ ngắm
Ngày tết nghỉ dài thỏa thích chơi
Mới đến hăm ba đà nhấp nhõm
Xênh xang áo mới kém chi đời  [1]
                       5-1-2010

            Tết hoài hương

Tết  đến chạnh lòng nhớ cố hương
Cho dầu đâu đó cố khoa trương
Đến mùa úp mặt trên đồng ruộng
Hết vụ đưa chân khắp nẻo đường
Con cái học hành chưa học phí
Ốm đau bệnh tật thiếu nhà thương
Quanh năm luẩn quẫn lo ăn mặc
Vẫn xuất gạo người đến bốn phương !  [2]
                        6-1-2011


[1] Hoạ bài Tết sắp đến của Huỳnh Bá Tản
[2] Hoạ bài Xuân đến của Lê Trường Hưởng

Thứ Năm, 3 tháng 1, 2019

Ngậm miệng


           Ngậm miệng

Nhọt đã mưng rồi sao chẳng châm
Lại lo thằng ngốc nó chê hâm
Đường danh lắm lộc nhiều anh hám
Nẻo lợi nhanh lời khối đứa đâm
Bán chức, mua quan, ô thể chế
Buôn bằng, chạy tội, khắm khuôn tằm
Dơ dao sợ mủ u không chích
Ngậm miệng ăn tiền giả điếc câm !
                              15-10-2005

 
       Đâu phải say

Tuý luý chứ đâu đã phải say
Say mà lại biết hát bằng tay ?
Đất đai đôi mảnh moi xơi ngọt
Quyết định mươi tờ bảo ký ngay
Em út mát xa càng tỉnh táo
Hợp đồng phết phẩy thảo xuôi hay
Truy sai, ờ tớ đang say thật
Cứ  nấp dù to thoả sức bay !

                      15-10-2005