Thứ Ba, 6 tháng 2, 2018

Khúc điệp xuân         Khúc điệp xuân

Sang xuân gửi bạn mấy lời thương
Mùa khế xuân nay trĩu khắp vườn
Chim chóc mừng xuân đua tiếng hót
Hoa xuân đón tết dậy mùi hương
Xuân mang ý lộc xuân hò hẹn
Lá dỗi chồi xuân lá vãi vương
Một nhánh tầm xuân vừa nhú nụ

Khách xuân lãng đãng chớ vô thường  


Bài họa

           KHÚC ĐIỆP XUÂN

Gửi bạn Xuân về bao mến thương
Xuân
sang hoa nở thắm bên vườn
Mừng
Xuân Chiền chiện cùng vang hót
Đón tết hoa
Xuân thêm sắc hương
Nâng gót  du
Xuân đưa  lối  hẹn
Nhẹ lòng
Xuân dẫn đến tơ vương
Tầm
Xuân đúng độ đang vào nụ
Xuân
đẹp Xuân vui vốn lẽ thường

                        THÁI HÀ
Đăng nhận xét