Thứ Ba, 13 tháng 2, 2018

CUNG CHÚC TÂN XUÂN   CUNG CHÚC TÂN XUÂN

CUNG vận năm nay chắc mặn nồng
CHÚC cho muôn nẻo rực vầng hồng
TÂN niên phú quý thêm bền lộc
XUÂN mới vinh hoa được thoả lòng
VẠN vật đua tài thêm  thắt lực
SỰ đời minh triết bớt tranh công
NHƯ thời gian khổ chung vai gánh
Ý sáng tâm trong mở lối thông
Đăng nhận xét